Associació

El nostre interès : potenciar el comerç de Tordera.

La nostra Associació té com a finalitat potenciar el comerç de Tordera intentant incidir en els múltiples factors que d’una manera directa o indirecta tenen repercussió en la nostra activitat. També tenim com a primer objectiu la representació, la gestió, la defensa i el foment dels interessos comuns de tots els que la conformem.

Un dels nostres objectius principals, i per el qual estem treballant cada dia, és el de convertir la nostra zona en un centre comercial a cel obert, que sigui competitiva, moderna i amb projecció de futur.

Això vol dir que totes les nostres actuacions i propostes reivindiquen la necessitat de que hi hagi un tracte diferenciat pel nostre centre històric, respectant al màxim i potenciant la seva idiosincràsia.

Les nostres actuacions les enfoquem en quatre direccions: Cultural, comercial, solidaritat i competitivitat.

De fet, aquestes actuacions s’engloben en el Pla de Dinamització vigent, però porten sent treballades des de l’any 2003, I en tot això no hem estat sols, sinó que hem treballat amb la complicitat de totes les administracions i un recolzament clar i ferm de l’Ajuntament, que des del primer moment ha cregut en el nostre projecte.

Cultural

La vessant més cultural, col•laborant amb diferents entitats, recolzant iniciatives, intentant implicar-nos amb tota la xarxa d’entitats del poble.

Comercial

La més estrictament comercial i de promoció, amb rifes, sortejos, regals,. intentant estimular i fidelitzar no només al client de Tordera, sinó també al dels pobles veïns que venen a comprar a la nostra vila.

Solidaritat

La darrera, seria la de potenciar la vessant més solidaria i sostenible, participant en actes que tinguin aquest caràcter més social en el qual creiem fermament perquè tota la societat pugui avançar amb igualtat.

Competitivitat

Una tercera seria la de consolidar la nostra zona comercial, ajudant al comerços la zona a ser més competitiu, amb projectes que li donin un caràcter més atractiu a la totalitat de la zona: des de la senyalització de la zona a la identificació individual de cada establiment.